Eerste meting en voorbereiding van nieuwe meting

Eerste resultaten van de 1e meting en aankondiging van een nieuwe meting.

We hebben allemaal een bijzondere tijd achter de rug waarin het onderwijs in aangepaste vorm moest plaatsvinden. Online lessen, halve klassen … het afgelopen schooljaar vroeg veel flexibiliteit van leerlingen en leraren. We zijn daarom erg blij dat het desondanks gelukt is om een eerste meting uit te voeren voor u-can-feel. Heel erg bedankt aan alle jongeren die hieraan meegedaan!

Uit de eerste meting bleek onder andere dat de meeste leerlingen gelukkig niet veel angst of depressiviteit ervaren. Maar zo’n 10% gaf wel aan zorgelijk veel klachten te ervaren. We vonden ook dat een aantal schoolse factoren belangrijk lijken te zijn. Bijvoorbeeld prestatiedruk (vooral uit de leerling zelf) en aspecten van het schoolklimaat. Vooral een goede relatie met docenten lijkt hierin belangrijk te zijn, meer dan bijvoorbeeld orde en discipline. We vonden ook dat leerlingen zich niet erg verbonden voelden met school.

We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dit verandert nu leerlingen weer gewoon naar school kunnen gaan. Daarom zijn we nu druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe meting. Deze week of volgende week ontvangen ouders en leerlingen een uitnodiging om mee te doen. In oktober vragen we leerlingen weer om vragenlijsten uit te vullen. We hopen dat de leerlingen die in het voorjaar mee hebben gedaan nog een keer meedoen. En dat er veel nieuwe leerlingen mee gaan doen. Op die manier levert het onderzoek de meeste informatie op, zodat school straks leerlingen met klachten rondom angst en depressiviteit nog beter kan begeleiden.